ลัดดารมย์ พุทธมณฑลสาย 3

พื้นที่ ที่กว้างกว่า ความสุข ที่ใหญ่กว่า

บ้านเดี่ยวเริ่ม 100 ตร.วา บนทำเลศักยภาพ  |   ราคา 11-20 ลบ. เร็วๆนี้ 

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลการติดต่อ เพื่อติดต่อกลับในการเสนอข่าวสาร โปรโมชั่น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว


ที่ตั้งโครงการ

โครงการ ลัดดารมย์ พุทธมณฑลสาย3
ที่ตั้งโครงการ XXXXXXXX   แขวง ทวีวัฒนา
เขต ทวีวัฒนา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานขาย

เวลาทำการ 09:00 - 18:00 น.

ที่ตั้งโครงการ

โครงการ ลัดดารมย์ พุทธมณฑลสาย3
ที่ตั้งโครงการ XXXXXXXX   แขวง ทวีวัฒนา
เขต ทวีวัฒนา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานขาย

เวลาทำการ 09:00 - 18:00 น.

จ้าของโครงการและผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน : บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105554054659 สำนักงานใหญ่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  กรรมการผู้จัดการ : นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ทุนจดทะเบียน 3,005,000,000 บาท (ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว) โครงการ ลัดดารมย์ พุทธมณฑลสาย3.      ที่ตั้งโครงการ  แขวง/ตำบล ทวีวัฒนา   เขต/อำเภอ ทวีวัฒนา  จังหวัด กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เลขที่ 148/2565  ที่ดินโฉนดเลขที่  11940 เนื้อที่โครงการประมาณ  24-2-02.0 ไร่  ทรัพย์สินส่วนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  จำนวน 9 แปลง 7-3-30.3 ไร่  เริ่มก่อสร้างประมาณ   ธันวาคม พ.ศ.2565 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม พ.ศ.2567 ที่ดิน ไม่มี ภาระผูกพัน.    สโมสรและสระว่ายน้ำตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมิใช่ทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งนี้ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ซื้อได้ภายใน 30 วัน หลังจากผู้ซื้อชำระราคาครบถ้วนแล้ว     *หมายเหตุ ราคาและโปรโมชั่น  เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สนง.ขายโครงการ